Zabawy dla dzieci w przedszkolu

Dzieci w przedszkolu spędzają czas na zabawie – co to znaczy? Nie uczą się? Ależ uczą, i to bardzo intensywnie, przez zabawę właśnie. Nauka przez zabawę przynosi najlepsze rezultaty i okazuje się najbardziej efektywna. W zalecanych warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Załacznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) czas zajęć dydaktycznych został ograniczony do zaledwie 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu, co wymusza na nauczycielach zmianę sposobu planowania rozkładu dnia oraz konieczność przyznania zabawie najważniejszego miejsca. Zaleca się ponadto wychodzenie na świeże powietrze, także w okresie zimowym, zgodnie z założeniami wychowania zdrowotnego (w przedszkolu należy malucha hartować). Aż 2/5 czasu zostały oddane wychowawcy do dowolnego zagospodarowania – może on wykorzystać go na czynności opiekuńcze oraz wdrażanie dziecka do samoobsługi. Nie zapomniano również o przyjemnościach – 1/5 czasu to swobodna zabawa maluchów, a więc raj dla najmłodszych, dla nauczycieli zaś – doskonała okazja, by obserwować, diagnozować, gromadzić wiedzę o swoich podopiecznych.

W naszych programach "Niezbędniku Dyrektora Przedszkola" oraz "Niezbędniku Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek" znajdą Państwo mnóstwo bardzo ciekawych zabaw dla dzieci w przedszkolu. Są wśrób nich m.in. niebanalne propozycje na zabawy stanowiące realizację wszystkich obszarów podstawy programowej, pakiety zajęć i zabaw adaptacyjnych, pomysły na zabawy na dworze na wszystkie pory roku, propozycje zabaw z rodzicami do wykorzystania w czasie zajęć otwartych i wiele, wiele innych.


local
Facebook