Koncepcja pracy przedszkola

Od 2009 r., kiedy to w Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego określono wymagania wobec przedszkoli, koncepcja pracy placówki stała się obowiązkowym dokumentem. Koncepcja ma być ukierunkowana na rozwój dzieci. Koncepcja pracy przedszkola to jednak nie tylko wymagany prawem dokument, ale przede wszystkim fundament rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola. U jej podstaw leży analiza tego, co przedszkole jako placówka już ma i co jest dla niego najważniejsze. Koncepcja pracy przedszkola ma być ukierunkowana na rozwój dzieci, stąd najistotniejsze są ich potrzeby rozwojowe. Ważna jest też znajomość oczekiwań środowiska lokalnego. Konstruowanie koncepcji to dobry czas na dokonanie ocen i podsumowań, okazja do zauważenia szans i analizy zagrożeń oraz określenia nowych celów.


local
Facebook