Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy przedszkola należy do podstawowych dokumentów regulujących funkcjonowanie przedszkola w danym roku szkolnym. Zatwierdzanie planu pracy przedszkola należy do kompetencji rady pedagogicznej. Ma ona obowiązek opracowania rocznego planu pracy przedszkola, a następnie zatwierdzenia go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. Odpowiednio opracowany plan pracy przedszkola określa rozwój placówki na kolejny rok szkolny w zakresie realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych i kształcących. Ważne, by plan pracy określał główny cel wyznaczony do realizacji w danym roku szkolnym, zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola. W „Niezbędniku Dyrektora Przedszkola” znajdą Państwo artykuł: Roczny plan pracy przedszkola – procedura tworzenia krok po kroku. Do tekstu zostały dołączone przykłady rocznych planów pracy przedszkola gotowe do edycji i wydruku.


local
Facebook