Uczciwa kłótnia, czyli o sztuce radzenia sobie w szkolnych sytuacjach konfliktowych

Przykładowa realizacja tematu:

  • rodzaje osobowości według Hipokratesa
  • cechy dobrej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
  • dobre rady i ćwiczenia do wykorzystania na zajęciach w grupie – propozycje zachowań asertywnych

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

Komplet materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje z wykładowcą, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Warunki zwolnienia z podatku VAT

Przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.

Zadaj pytanie


local
Facebook