Ocenianie kształtujące

Przykładowa realizacja tematu:

Ocenianie kształtujące

 

W programie:

 • Czym jest ocenianie kształtujące?
 • Ocenianie kształtujące a sumujące
 • Atmosfera sprzyjająca uczeniu się
 • Schemat konspektu
 • Kryteria oceniania
 • Pytania kluczowe
 • Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia
 • Ocena koleżeńska
 • 10 zasad oceniania kształtującego
 • Korzyści ze stosowania oceniania kształtującego
 • Bariery utrudniające stosowanie oceniania kształtującego

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

Komplet materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje z wykładowcą, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Warunki zwolnienia z podatku VAT

Przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.

Zadaj pytanie


local
Facebook