Metody aktywizujące

Przykładowa realizacja tematu:
Metody aktywizujące we współczesnej dydaktyce

  1. Wartość metod aktywizujących we współczesnej dydaktyce
  2. Korzyści i możliwe trudności w stosowaniu metod aktywizujących w przedszkolu
  3. Wymiana doświadczeń w zakresie uczenia przez aktywizację
  4. Przedstawienie typologii wychowanków w kontekście doboru metod pracy z grupą
  5. Klasyfikacja metod aktywizujących i ich użyteczność w obrębie różnych obszarów przekazywania wiedzy
  6. Sposoby konstruowania scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod aktywizacji uczniów
  7. Prezentacja wybranych metod poprzez doświadczenie ich działania

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

Komplet materiałów szkoleniowych, indywidualne konsultacje z wykładowcą, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Warunki zwolnienia z podatku VAT

Przysługuje wszystkim podmiotom publicznym oraz podmiotom, które udział w szkoleniu finansują przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Koszt szkolenia dla tych podmiotów równy jest cenie netto.

Zadaj pytanie


local
Facebook