Oferujemy organizację zindywidualizowanych szkoleń i praktycznych warsztatów dla placówek oświatowych oraz jednostek administracji publicznej. Spotkania te dopasowane są bezpośrednio do potrzeb danej rady pedagogicznej lub kadry urzędniczej, z uwzględnieniem specyfiki jej pracy i przebytych wcześniej kursów.

Gwarantujemy Państwu:

 • odpowiedni zakres tematyczny oraz dogodny termin,
 • najkorzystniejsze rozwiązania (w tym możliwości dzielenia i obniżania kosztów),
 • indywidualne konsultacje z prelegentem (m.in. na temat dokumentów już funkcjonujących w placówce) 
 • kreatywne metody pracy.


Na szkoleniu otrzymają Państwo komplet przydatnych materiałów w formie drukowanej, w których zawarto podstawy prawne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, oraz płytę z autorską dokumentacją przygotowaną specjalnie na potrzeby konkretnego spotkania. Każdy z uczestników otrzyma również certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń!

Szkolenia dla przedszkoli
Zobacz propozycje

Szkolenia dla szkół
Zobacz propozycje

Szkolenia dla domów pomocy społecznej
Zobacz propozycje

Szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Zobacz propozycje

Tylko u nas:

Teoria połączona z praktyką 

Dokumentacja – specjalnie opracowane materiały szkoleniowe 

Gwarancja jakości merytorycznej 

Kompetentni prelegenci – eksperci i praktycy współpracujący z oświatą

Konsultacje – możliwość uzyskania indywidualnej porady od prelegenta

Zadaj pytanie

* Pola obowiązkowe Polityka prywatności

Referencje

Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Otorowie pt. „Realizacja wartości wychowawczych poprzez zabawę”, dnia 24.03.15r. było zrealizowane w pełni polisensorycznie: praktycznie, pragmatycznie i refleksyjnie. Prowadzący wykazując dużą kulturę języka, profesjonalną znajomość tematu oraz umiejętność pracy z dorosłymi, prowadzili szkolenie z wykorzystaniem Teorii Wielorakich Inteligencji, bodźcując i angażując wszystkich uczestników do aktywnego działania. W formie kompozycji klamrowej, rozpoczynając i kończąc tematyką wiosenną, zaproponowano wiele atrakcyjnych ćwiczeń, zabaw, które odświeżyły i wzbogaciły warsztat pracy nauczyciela. W podsumowaniu wybrzmiała szeroka informacja na temat bibliografii, poszerzającej wiedzę na temat poruszanych zagadnień.

Beata Piotrowska, nauczyciel plastyki i muzyki

w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Otorowie

(...)Z przyjemnością stwierdzam, że szkolenie warsztatowe przeprowadzone przez prelegenta Panią Joannę Szymczak, reprezentującą Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM było przygotowane i przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Oprócz wiedzy teoretycznej na temat nowatorskich metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, nauczycielki mogły praktycznie wykorzystać zdobyte wiadomości w trakcie ćwiczeń praktycznych.
Ewaluacja szkolenia przeprowadzona wśród uczestniczek potwierdza, że wiadomości jakie pozyskały będą bardzo  przydatne w codziennej pracy z dziećmi.

Z poważaniem, 
Mirosława Musiałek
Dyrektor
Przedszkole Publiczne nr 16
Radom 

Pani Aneta Madziara prowadziła szkolenia dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Trębaczewie. Szkolenia były przeprowadzone w lutym i marcu 2015 roku z tematyki awansu zawodowego nauczycieli oraz pisania programów własnych. Prowadząca szkolenia wykazała się znajomością tematów, dokładnością i sumiennością w wykonywaniu zadania. Dzięki wykazanej kreatywności, zdolnościom organizacyjnym oraz wprowadzeniu miłej i przyjaznej atmosfery na szkoleniach została wysoko oceniona przez uczestników.


Z poważaniem - Śliwka Barbara, dyrektor w/w placówki i uczestnik szkoleń

Pani Elżbieta Matyjaszczyk przeprowadziła w Zespole Szkół w Klęce dnia 16 marca 2015 r. szkolenie dla Rady Pedagogicznej na temat : "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego"

Zajęcia przeprowadziła w sposób bardzo ciekawy, interesujący, z dużym zaangażowaniem. Wiedza teoretyczna została poparta dużym doświadczeniem zawodowym, co pozwoliło nauczycielom na rozszerzenie oferty prowadzonych zajęć z dziećmi młodszymi. Posiadane zdolności interpersonalne sprawiają, że Pani E. Matyjaszczyk stanowi doskonałą wizytówkę Oficyny MM.

Z pozdrowieniami,

Róża Doerffer-Jambor
Dyrektor Zespołu Szkół w Klęce

Pani Barbara Korzeniewska przeprowadziła w naszej szkole w dniu 17.03.2015 szkolenie Rady Pedagogicznej na temat "Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów". Problematyka szkolenia, zgodnie z naszymi sugestiami, koncentrowała się na pracy z uczniami posiadającymi opinie z Poradni Psychologiczno - pedagogicznej oraz z uczniami zdolnymi.
Temat został zaprezentowany w sposób komunikatywny, z wykorzystaniem licznych przykładów, z którymi zetknęła się prowadząca w swojej pracy. Starała się skupić na konkretnych problemach zgłaszanych przez nauczycieli, udzielając im praktycznych wskazówek. Bogate doświadczenie prowadzącej pozwoliło na racjonalne i kompetentne podejście do omawianych zagadnień. Również materiały dodatkowe wraz z przykładami konkretnych działań uznajemy za bardzo przydatne na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.

Iwona Ratajczak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie im. Stanisława Mikołajczyka

Szanowna Pani !!! 

Szkolenie zorganizowane Przez Państwa Firmę dla Pracownikow Urzędu Gminy Zawidz 
w zakresie " Ochrona Danych Osobowych" w pełni spełniło Nasze oczekiwania. 
Prelegent Pan Bartosz Mendyk w sposób przejrzysty i ciekawy przedstawił interesujące nas sprawy. 
Prelegent posiada dużą wiedzę i umiejętnośc jej przekazania. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z formy i zakresu przedstawionej wiedzy na temat "Ochrony Danych Osobowych". 
Jeśli będzie zapotrzebowanie na szkolenia w miejscu pracy to chętnie skorzystamy w przyszłosci z Państwa ofert. 


Pozdrawiam,
Janusz Wysocki - Sekretarz Gminy Zawidz

W dniu 28 lutego 2015r. grono pedagogiczne Przedszkola w Tarczynie uczestniczyło w szkoleniu z zakresu Ewaluacji Zewnętrznej, przeprowadzonego przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.z o.o. Dzięki uzyskanym informacjom nauczyciele usystematyzowali wiedzę 
na temat przebiegu procesu ewaluacji – zakresu realizacji wymagań i określenia stopnia ich spełniania. Analiza mocnych i słabych stron przedszkola pozwoliła ukierunkować pracę nauczycieli tak, by móc doskonalić jakość usług naszej placówki. 
Otwarta postawa prowadzących pani Anety Madziary oraz pani Elżbiety Kolczyńskiej, sprawiła, że nauczyciele poczuli się „zaopiekowani” – śmiało zadawali pytania, poszukiwali odpowiedzi, analizowali przedstawione zagadnienia, wyciągali wnioski. Pozwoliło to nauczycielom dostrzec wartość własnej pracy, nazwać i wyeksponować różnorodne formy aktywności realizowane na rzecz dzieci, rodziców, środowiska lokalnego, a także własnego rozwoju. 
Chętnie weźmiemy udział w kolejnym szkoleniu!

Joanna Pająkiewicz, Dyrektor Przedszkola w Tarczynie

27 lutego br. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
p. Małgorzata Bocian poprowadziła z ramienia firmy Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k. szkolenie dla pracowników sekretariatu. Zajęcia były świetnie przygotowane. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów wspierających, do których w razie potrzeby będzie można sięgnąć. P. M. Bocian profesjonalnie poprowadziła to szkolenie. Poza tym co ważne, jest praktykiem, więc potrafiła odnieść się do konkretnych sytuacji i rozwiązań. Na spotkaniu stworzyła życzliwą, sprzyjającą zadawaniu pytań, atmosferę.

Kurs "Metodyczne aspekty planowania pracy nauczyciela" bardzo dobrze przygotowany i prowadzony. Tematyka kursu bardzo praktyczna i potrzebna nauczycielom w codziennej pracy.

 
Pozdrawiam,
Danuta Ciszewska, Przedszkole Leśne Ludki w Mrowinie

Szkolenie objęło interesujący nas materiał, zwłaszcza w kwestii łatwości sprawdzanych umiejętności i analizowania czynników wpływających na wyniki uczniów. Nauczyciele otrzymali bardzo konkretny materiał szkoleniowy pomocny w dalszej pracy. Prelegent przeprowadził szkolenie profesjonalnie, w przyjaznej atmosferze i z szacunkiem do nauczycieli. 

Pozdrawiam,
w imieniu zespołu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie Krystyna Filon

 

(...) w odpowiedzi na pismo dotyczące szkolenia informuję, iż szkolenia (ochrona danych osobowych, ewaluacja wewnętrzna) były prowadzone bardzo ciekawie, ładnie i na temat. Rada pedagogiczna była bardzo zachwycona. Pozdrawiam. 
Hanna Milcarz, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie

Szkolenie bardzo interesujące, ciekawe. Pani Joanna Szymczak to osoba komunikatywna, kreatywna, otwarta. Na szkoleniu szeroko rozwinęła temat metody projektów, poprowadziła wspaniałe warsztaty, pokazała wiele zabaw jakie można przeprowadzić z dziećmi. Wszyscy wyszli ze szkolenia zadowoleni.

Pozdrawiamy serdecznie,
Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim

(...) Ponadto, pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować prowadzącemu za fachowość z jaką przekazywał nam wiedzę z zakresu analizy i interpretacji wyników sprawdzianów i egzaminów. Uzyskaliśmy na szkoleniu również odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań z tego zakresu. Jesteśmy ze szkolenia bardzo zadowoleni.

Z wyrazami szacunku, 
Halina Jurga - dyrektor szkoły 
(Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Parzęczewie)

Szkolenie na temat Danych osobowych w naszej placówce podobało się wszystkim 
uczestnikom. Prelegent kompetentny i bardzo konkretny. Szkolenie zaspokoiło 
nasze oczekiwania. 

Pozdrawiam, 
Hanna Czartoryjska 
Przedszkole nr 5, Sokołów Podlaski 

Szkolenie, które odbyliśmy w dniu 26 stycznia 2015 r. spełniło nasze oczekiwania, chociaż na ten temat można jeszcze wiele powiedzieć, przeanalizować różne sytuacje. 
Prowadząca, p. Elzbieta Bromowicz ciekawie i rzeczowo przedstawiła interesującą nas tematykę, trafnie dobrała ćwiczenia, mogliśmy na sobie przeanalizować konkretne sytuacje. 
Dziękujemy. 

Pozdrawiam 
Iwona Kubit 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Krośnie

Dziękuję na szkolenie, które było przeprowadzone w bardzo profesjonalny i przystępny sposób. Szkolenie w pełni spełniło oczekiwania nauczycieli, a w szczególności dyrektora szkoły. 

Pozdrawiam – Edward Pazdur – dyr. szkoły
Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Ludźmierzu

 

(...) chciałam podziękować za kurs dla nauczycieli dotyczący Ochrony Danych Osobwych. Bardzo profesjonalna pani prowadząca, miła i kompetentna. Treści przekazanych wiadomości konkretne, językiem dostępnym dla każdego. Usystematyzowała wiadomości, które już posiadaliśmy. Jeszcze raz dziękuję. 

Jolanta Mienculewicz 

Dyrektor MPP nr 4 w Bolesławcu

(...) dziękujemy za zorganizowanie szkolenia. Zainteresowanie ze strony n-li było duże, p. Prelegent kompetentna, dobrze zorganizowana, szkolenie przebiegło w owocnej i sprzyjającej atmosferze. 

Maria Skurkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 29, Radom 

Dziękujemy serdecznie za przeprowadzone szkolenie. Uczestnicy szkolenia wyrazili pozytywną opinię na temat przygotowania i przeprowadzenia przez Panią prowadzącą szkolenie. Czas nam szybko minął, co świadczy o interesującym przebiegu szkolenia i bardzo dobrym kontakcie z uczestnikami. Co prawda "złotej recepty" na postępowanie z roszczeniowymi rodzicami nie otrzymaliśmy, ale z pewnością wiele wynieśliśmy z tego spotkania. 

Pozdrawiam,
Elżbieta Gładysz
Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Cychrach

 

Zdecydowanie polecam szkolenia dla rady pedagogicznej przygotowane przez Oficynę MM, szczególnie te, których prelegentem jest Pan Wojciech Wasielewski.
Pan Wasielewski jest zawsze profesjonalnie przygotowany,a temat szkolenia realizuje rzeczowo i interesująco, zawsze w przyjaznej atmosferze.
Chętnie udziela dodatkowych, obszernych wyjaśnień.
Nad całością zawsze niezawodnie czuwa dział obsługi klienta.

Pozdrawiam serdecznie - Ewa Michalak (wicedyrektor ZS Nr 2 we Wronkach)

(...) w imieniu dyrektorów Przedszkoli nr 3, 7, 9 w Zakopanem bardzo dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia na temat: "Ochrona danych osobowych w przedszkolu wraz z obowiązkami ABI". Szkolenie przeprowadzone sprawnie, dostarczyło wielu cennych wiadomości. Edukator dobrze przygotowany, zaopatrzony w potrzebne środki dydaktyczne, wszyscy uczestnicy otrzymali materiały ze szkolenia. Dziękujemy i polecamy. 

Alina Rachwał - dyrektor Przedszkola nr 3 w Zakopanem

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone bardzo sprawnie i rzeczowo. Wspaniały Prelegent - kultura słowa na najwyższym poziomie. Jesteśmy ogromnie wdzięczne i liczymy na dalszą współpracę! 

Pozdrawiam - Katarzyna Głukowska - dyrektor.
Gminne Przedszkole w Wilczynie

 

Pan Piotr Gabrysz przeprowadził szkolenie profesjonalnie. Treści przekazywał w sposób dostępny, komunikatywny, zrozumiały. Tok spotkania był rzeczowy. 

Pozdrawiam, 
Beata Lewandowska, Miejskie Przedszkole nr 19 w Lesznie

Szkolenie przeprowadzone przez Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM o tematyce “Indywidualizacja kształcenia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów”, zorganizowane zostało w sposób profesjonalny i w pełni zaspokoiło nasze oczekiwania.
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały dydaktyczne pomocne w szkoleniu i pracy z uczniem. Pani Joanna Dzyr-Opieczyńska, prowadząca szkolenie, była doskonale przygotowana pod względem tematycznym oraz metodycznym a samo szkolenie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze


Ireneusz Kaczorek
Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. hm. M. S. Lisowskiego
w Czemiernikach

Zrealizowane szkolenie "Pomiar dydaktyczny" dostosowane do oczekiwań odbiorcy, przeprowadzone w sposób profesjonalny. Prowadzący dobrze przygotowany, na bieżąco reagujący na oczekiwania uczestników. Firma godna polecenia.

Marek Guć
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojsławicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie dziękuje w imieniu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej za zorganizowanie szkolenia „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego”. Pani Elżbieta Matyjaszczyk jako prelegent ww. konferencji okazała się bardzo komunikatywna, z dużym doświadczeniem w pracy z dzieckiem młodszym. Pokazała ciekawe zabawy zręcznościowe i rozwijające do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych. Omówiła specyficzne potrzeby dziecka młodszego. Temat szkolenia na czasie, osoba prowadząca kontaktowa i bardzo kompetentna.

Urszula Skoczek

Program szkolenia „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego” został zrealizowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami w sposób profesjonalny. Na wyróżnienie zasługuje duża wiedza merytoryczna osoby prowadzącej szkolenie, jak i umiejętność przekazywania informacji, popartych przykładami. Osoba szkoląca panowała nad grupą przy zachowaniu bardzo dobrych relacji i miłej atmosfery podczas szkolenia.
Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, więc w przyszłości także zamierzamy skorzystać z usług Oficyny MM.

Marzena Sztygar
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80
w Gdańsku

 

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób przystępny i rzeczowy. Prowadzący zwrócił uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące ochrony danych osobowych w placówce oświatowej, posiłkując się przykładami z życia szkól.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

Izabela Sańko
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim

 

„Szkolenia organizowane przez Oficynę MM spełniają nasze oczekiwania – zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Prowadzący dysponują wiedzą z zakresu prowadzonych przez siebie zagadnień i odpowiadają na każde pytanie słuchaczy, a materiały szkoleniowe przygotowywane są zawsze rzetelnie i w sposób pozwalający na wyczerpanie konkretnych tematów.

Rekomenduję Oficynę MM jako firmę szkoleniową odpowiadającą na potrzeby odbiorców – rzetelną i kompetentną. ”


Z poważaniem,
Zofia Gruszkowska, Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. Sp. k. ul. Błażeja 10 J/1, 61-608 Poznań przeprowadziła w dniu 23 października 2014 roku szkolenie dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Krzepicach nt. „ Praca z rodzicem roszczeniowym”
Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem i każdy jego etap był bardzo interesujący. Osoby biorące udział w szkoleniu potwierdziły dużą wagę i przydatność zdobytej wiedzy i sposobów jej praktycznego wykorzystania.

Krzepice, dnia 28.10.2014 r.

Dyrektor Gimnazjum w Krzepicach
mgr Gabriela Kluba

„Szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych" w pełni sprostało naszym oczekiwaniom zarówno w sferze merytorycznej jak i organizacyjnej. Kompetencje Prelegenta, pani Magdaleny Korgi, oraz sposób przeprowadzenia zajęć i sfera organizacyjna nie pozostawiały nic do życzenia.

Usługa szkoleniowa wykonana została zgodnie z ustalonym terminem i tematem oraz zgodnie z ofertą przedstawianą przez organizatora. ”


Z poważaniem,
Beata Łozowska, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Małkowicach

„Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie szkolenia nt.: „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
Szkolenie przeprowadzone przez Państwa firmę bardzo podobało się uczestnikom. Było przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób. Treści szkolenia zostały przekazane w przystępny i zrozumiały sposób.
Prowadzący szkolenie wykazał się dużą wiedzą i zrozumieniem, był komunikatywny, otwarty na uwagi, pytania i propozycje. Posługiwał się celnymi przykładami. Materiały przygotowane na szkolenie spełniły nasze oczekiwania.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli ponownie jako SOSW nr 1 skorzystać z oferty szkoleniowej OFICYNY MM. Wszystkim zainteresowanym polecamy w/w szkolenie. ”


Z poważaniem,
Ewa Galle
Dyrektor SOSW nr 1

„Dzięki udziałowi w Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli BEZPIECZNA SZKOŁA uporządkowałam i poszerzyłam swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa. Do wielu interesujących materiałów dotarłam dzięki adresom stron www podanych w czasie spotkania.”


Roma Grombik
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie

Pragnę wyrazić serdecznie podziękowanie w imieniu uczestników szkolenia dla organizatora i prowadzącego przedmedyczną pierwszą pomoc na terenie przedszkola „Pyza Wędrowniczka” 17.01.2014 r.
Pan Zbyszek ujął nas swoją fachowością i atrakcyjną formą prowadzenia zajęć połączoną z ćwiczeniami. Umiejętne wykorzystanie ilości powtórzeń kluczowych działań w ratowaniu człowieka pozwoliło wszystkim uczestnikom na oswojenie się z takim zachowaniem i prawidłowe reagowanie w sytuacji zagrożenia. Polecam prowadzącego jako doskonałego praktyka i dydaktyka dla wszystkich pragnących poznać i utrwalić sposoby ratowania ludzi.

Elżbieta Tenderowicz, Niepubliczne Przedszkole „Pyza Wędrowniczka”, Poznań

Prowadząca szkolenie wykazała się profesjonalizmem, choć temat mało dydaktyczny to jednak potrafiła zainteresować, podać przykłady, podpowiedzieć rozwiązania. Wszyscy zostali wyposażeni w niezbędną wiedzę i nabrali więcej świadomości i odpowiedzialności za powierzone dane osobowe.
Nauczyciele często nie przywiązują wagi do formy przetwarzania danych, dlatego uświadomienie wagi sprawy jest niezwykle istotne. Prowadząca wywiązała się super! Dziękujemy! 

Pozdrawiam serdecznie!
Bogumiła Kluczyk
Przedszkole Miejskie nr 11, Leszno

„Po konferencji jest możliwość mejlowo otrzymać dodatkowe informacje, co jest bardzo przydatne”

Lidia Kalicka, Gminne Przedszkole, Kosowo

„Szkolenia przygotowywane przez Oficynę MM są zawsze na wysokim poziomie. Uczestnicy otrzymują materiały bardzo wyczerpujące temat, zawierające wiele przykładów i wskazówek do realizacji. Starannie dobrani prelegenci cechują się wysoką znajomością tematyki i wielu innych tematów. Prelegenci są bardzo dobrze przygotowani, mówią ciekawie, na bieżąco wyjaśniają nasuwające się wątpliwości, podpowiadają rozwiązania. Profesjonalna obsługa zapewnia komfortowe warunki i szkoleniowe."

Irena Olbryś, Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, Ostrołęka

„Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone, pozwoliło mi na jasne spojrzenie na omawianą problematykę. Zagadnienia prawne w jasny sposób przełożone na konkretne zadania dla dyrektora i nauczycieli. Troszkę za krótki czas na dogłębne omówienie przykładów”

Alina Aniołczyk, Przedszkole Specjalne nr 68, Warszawa

„Bardzo dobrze dobrane treści szkolenia potrzebne w pracy i zarządzaniem placówką, dobrzy wykładowcy”

Katarzyna Dzido, Przedszkole nr 260, Warszawa

"Dobrze dobrane osoby prowadzące i przedstawiające treści szkolenia"

Joanna Konowrocka, Przedszkole nr 262, Warszawa

„Wszystkie poruszane zagadnienia są potrzebne a wręcz niezbędne w pracy”

Edyta Klimkiewicz, Przedszkole Piotruś Pan, Radzymin

Szkolenie było prowadzone bardzo profesjonalnie. Osoba prowadząca kontaktowa i miła. Spotkanie było prowadzone interesująco. 

Zofia Waszkiewicz, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 18 w Lesznie

Jesteśmy usatysfakcjonowani szkoleniem pt: ”Rodzic roszczeniowy” jakie przeprowadziła w naszej placówce pani Elżbieta Bromowicz.
Potrzebę tego szkolenia zweryfikowała natychmiast szkolna rzeczywistość.
Rady z niego wyniesione okazały się przydatne w rozmowie z rodzicami podczas wieczornych zebrań tego samego dnia.

Gorąco polecam.
Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
Marki

Warsztaty organizowanie przez Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze - Poznań to "wydarzenia".
To propozycja, którą polecam innym, poszukującym szkoleń profesjonalnych i kreatywnych.
Wielokrotnie brałam udział jako dyrektor w konferencjach organizowanych przez w/w firmę.
Parę dni temu skorzystałam z oferty równie ciekawej - warsztaty z cyklu: Współpraca z rodzicem trudnym roszczeniowym...
Wszyscy doskonale orientujemy się jak czasem trudno nam znaleźć umiejętne, konstruktywne płaszczyzny w kontaktach z rodzicami, i takie, które umocowane są w ramach prawa.
Szkolenie odbyło się przy bardzo dobrej współpracy Pani Beaty Kusior. Nasze spotkanie nauczycieli placówek takich jak przedszkola, a nawet żłobka, mimo późnych godzin bardzo interesujące.
Trenerka Pani Beata Podlewska wykazała się osobą nie pracującą ex katedra :).
Jej energetyzująca postawa i wiedza praktyczna w kontaktach z rodzicami, okazała się dla nas wiedzą, z której możemy korzystać. Wiedza poparta przykładami z tzw. życia pomogła nam zrozumieć mechanizmy funkcjonowania w kontaktach z rodzicami.
Wiem, że w planach doskonalenia nauczycieli mojej placówki, następnym warsztatem będzie ta tematyka. Traktuję to, jako cykl z sobą powiązanych spotkań. A to daje efekty:)
Polecam z całą odpowiedzialnością.

Grażyna Herchel-Szeremeta
Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku

 

Witam Panią serdecznie.
Pragnę podziękować za tak kompetentnego prelegenta. Szkolenie poprowadzone było profesjonalnie. Życzę Pani i sobie takich osób na szkoleniach.

Z wyrazami szacunku - Dyr. H. Dziadkowiec
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego

(...) chciałabym podziękować za dobrze zorganizowane i przeprowadzone szkolenie. Osoba prowadząca bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, w jasny i precyzyjny sposób potrafiła przekazać najistotniejsze zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. 

Serdecznie pozdrawiam
Barbara Walczak
Dyrektor
Przedszkole Miejskie nr 7, Leszno

Szkolenie zamknięte na temat "Stosowania kodeksu etyki w administracji publicznej".

Rekomenduję Firmę Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego zorganizowania szkolenia.

Prelegent, Pan Łukasz Zegarek posiadał zdolności trenerskie poprate bogatym doświadczeniem praktycznym.

Powierzone szkolenie wykonane zostało zgodnie z naszymi oczekiwaniami w pełni profesjonalnie.

Firma Oficyna MM jest godna polecenia przy realizacji szkoleń zamkniętych.

mgr Renata Kujawa

Urząd Miejski w Raciążu

Jestem pod wrażeniem wczorajszej konferencji. Chciałabym serdecznie podziękować, (...), bardzo ciekawe wykłady a szczególnie Pani Anny Marii Wesołowskiej.


Przesyłam pozdrowienia i jeszcze raz dziękuję.


Dyrektor Przedszkola nr 376

"Bardzo dziękuję za materiały. Powiem szerze szkolenie rewelacyjne. Pierwszy raz spotkałam się z tak kompetentną osobą jak Pani Jadwiga Pytlarczyk."

Wielkie słowa uznania.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

Dyrektor

Niepublicznego Przedszkola „Pociecha”

Bardzo dziękujemy za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia nt. “Uczciwa kłótnia, czyli o sztuce radzenia sobie w szkolnych sytuacjach konfliktowych”. Wielkie znaczenie miała sama osoba prowadzącej p. Anety Madziary, która doskonale zna specyfikę naszej pracy, jest otwarta na wszelkiego rodzaju dyskusje, pytania od wychowawców. Tak rzetelnie przygotowane i poprowadzone szkolenie godne jest polecenia innym, którzy poszukują rozwiązań trudnych sytuacji, jakie spotykają w swojej niełatwej pracy nauczyciela/wychowawcy.

Pozdrawiam,

Elżbieta Radziemska

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 10, Wrocław

Witam serdecznie! 

Chciałabym podziękować za przeprowadzone profesjonalnie szkolenie "Praca z rodzicem roszczeniowym". Prowadząca nawiązała bardzo dobry kontakt z radą pedagogiczną i tak ciekawie prowadziła (nie czytając slajdów), że czas minął bardzo szybko. Było to jedno z ciekawszych szkoleń. Gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy.

Wiesława Kosińska, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Prudniku

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 12 w Ostrowie Wlkp w imieniu nauczycieli biorących  udział w szkoleniu "Metodyka  zajęć  muzycznych - warsztaty  dla przedszkoli" stwierdza, że szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny. Prelegent, Pani Elżbieta Matyjaszczyk jest osobą kompetentną, z dużą wiedzą  merytoryczną i umiejętnością przekazywania informacji.
 
Pozdrawiam,  
Elżbieta  Motyl
Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonego szkolenia i kompetentnej Pani prowadzącej.
Również oczekiwania pana Dyrektora zostały spełnione. Jak sam twierdzi, szkolenie było prowadzone w merytoryczny, skondensowany sposób, bardzo jasny.
Istotne dla nas było też to, że pani prowadząca dała nam przestrzeń na zadawanie pytań i oczywiście udzieliła rzetelnych odpowiedzi.
Dziękujemy. 
 
Magdalena Kijewicz, Sekretarz 
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach

Rekomendacje

Szkolenie "Niepowodzenia w nauce - problem szkoły czy ucznia?" dotyczyło motywacji uczniów do nauki. Przeprowadzone było interesująco. Przypomniało nam, nauczycielom, jak ważna jest prawidłowa diagnoza ucznia, jego potencjału i możliwości. Inaczej pracuje się z uczniem młodszym a inaczej ze starszym, ale z każdym z nich dobrze jest pracować z zastosowaniem metod aktywizujących, co pozwala na większe wykorzystanie potencjału ucznia.

Osoba prowadząca szkolenie, Pani Beata Podlewska, posiada doświadczenie, co miało wpływ na prowadzenie zajęć. Nikt nie czuł się dyskomfortowo i każdy chętnie uczestniczył czynnie w wyznaczonych zadaniach.

Na podstawie wypowiedzi nauczycielki Magdaleny Werner


Bernadeta Tadych-Manuszewska

                                                                                 Dyrektor NSP OlszewkaW dniu 14.04.2015 r. Prelegent Pani Joanna Szymczak, reprezentująca Oficynę 
MM, przeprowadziła dla nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 1 i 
Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach - Zdroju szkolenie "Współpraca 
 z rodzicami". 
Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie, prowadząca na bieżąco 
odpowiadała na pytania, dostosowując się do potrzeb uczestników.
 Udzielane konkretne odpowiedzi świadczą o dużej wiedzy i doświadczeniu. 
Szkolenie spełniło nasze oczekiwania.

                                       
 Z poważaniem: 
                                    
dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 Beata Migacz     

Prowadząca szkolenie "Metodyczne aspekty planowania pracy nauczyciela przedszkola" Pani Aneta Madziara jest osobą kompetentną, prowadzone przez Nią szkolenie przebiegało w miłej atmosferze. W jasny, konkretny sposób przekazała nam wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy merytorycznej. Zdobyte informacje i cenne wskazówki wykorzystamy w swojej pracy zawodowej.

Bardzo dziękujemy.

Z pozdrowieniem,

Anna Cichecka
Przedszkole Gminne im. Misia Uszatka w Wiązownej

Witam serdecznie!

 

Szkolenie, które odbyło się w Przedszkolu Publicznym nr 12 w Tarnowie w dniu 28.04.2015r na temat "Innowacje Pedagogiczne" przeprowadzone zostało na wysokim poziomie merytorycznym.

Zarówno organizacja jak i przebieg szkolenia spełniły oczekiwania moje jako dyrektora, jak również nauczycieli. Wiedza zdobyta na szkoleniu na pewno przyda się nam do zastosowania jej w pracy zawodowej.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie szkoleniowca mogę polecić korzystanie z usług firmy jako rzetelnego i solidnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.

 

Pozdrawiam, 

Urszula Piotrowska

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 12 w Tarnowie

Witam,

zakres tematyczny szkolenia "Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów" spełnił nasze oczekiwania. Pani, która je prowadziła w bardzo obrazowej formie przybliżyła nam sposoby analizy i interpretacji sprawdzianów oraz jak prawidłowo opracować program naprawczy. Stworzyła podczas zajęć bardzo miłą atmosferę. Dziękuję,

 

Lidia Sikorska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Pani Barbara Korzeniewska prowadziła w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Słowikowie szkolenie pt. Indywidualizacja kształcenia z uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę.

Elżbieta Przybylska

Dyrektor ZSP w Słowikowie

Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych przeprowadzono sprawnie. 

Bardzo jasny, klarowny i rzeczowy przekaz informacji wzbogacony prezentacją multimedialną. Osoba prowadząca szkolenie bardzo kompetentna pod względem merytorycznego przekazu wiadomości.

Anna Gąsłowska, Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Woli Batorskiej

Dziękujemy za wspaniałe szkolenie.
Osoba prowadząca szkolenie, Pani Aneta Madziara, udzieliła bardzo wyczerpujących informacji na temat wprowadzania języka obcego do podstawy programowej w przedszkolu.
Fachowo, bardzo merytorycznie, a przede wszystkim" językiem prostym i zrozumiałym"  dla wszystkich odpowiadała na liczne pytania nauczycieli.
Muszę uczciwie przyznać, że wszystkie wiadomości na w/w temat pozyskujemy z Państwa publikacji, które są oceniane przez naszych nauczycieli na szóstkę z plusem.
Cieszy fakt, że wychodzicie  naprzeciw oczekiwaniom całego środowiska nauczycielskiego, świadcząc usługi na bardzo wysokim poziomie.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.


Irena Mrówka, Gminne Przedszkole w Tworogu

REFERENCJE

W dniu 30.06.2015r. odbyło się szkolenie zorganizowane przez firmę Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o..

Szkolenie dotyczyło zakresu "Ochrona danych osobowych", w którym uczestniczyli pracownicy Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lesznie i które przeprowadził Pan Bartosz Mendyk.

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie - wykładowca na bieżąco odpowiadał na pytania, dostosowując wypowiedzi do potrzeb uczestników. Jego elastyczność oraz konkretne informacje świadczą o dużej wiedzy i doświadczeniu.

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania, więc w przyszłości miło nam będzie korzystać z Państwa usług, dlatego godnie polecamy współpracę z Oficyną MM każdej firmie, która inwestuje w rozwój swoich pracowników.

Z poważaniem,

Małgorzata Superek, dyrektor

Koszalin, 26.01.2016

Szkolenie poprowadziła Pani Monika Bekker-Goska w sposób ciekawy i profesjonalny.
Wszyscy uczestnicy oświadczyli, że wprowadziła wspaniałą atmosferę aktywnej pracy.
Sprawiła, że nikt nie zauważył jak szybko minął czas pracy, a efektem były
wypracowane wspólnie materiały na określony temat "Planowanie, monitorowanie, analiza i doskonalenie procesów wychowania i edukacji w przedszkolu". Dziękujemy bardzo za wyjątkowo rzeczowo i atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia
szkoleniowe.
pozdrawiam, J.K Brukało, Dyrektor Przedszkola nr 20 w Koszalinie

Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza, Żarnów, 31.07.2015

Dzień dobry,
Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Na podkreślenie zasługuje bogata wiedza i doświadczenie pani Joanny Szymczak.
Dziękujemy. 
                              Dyrektor Szkoły - Maria Grzybowska

Gdańsk, 28.10.2015

Warsztaty „Przedszkolak w krainie liczb”
przeprowadzone przez Panią Beatę Podlewską były interesujące i zawierały wszystkie wiadomości potrzebne do kształtowania
kompetencji matematycznych. Dodatkowo informacje poparte były
ciekawymi przykładami i zabawami. Podobały się nam także
zaprezentowane pomoce, które można wykorzystać podczas zabaw i zajęć. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania.

Pozdrawiam
serdecznie. 
Elżbieta
Dąbrowska, Dyrektor Przedszkola nr 44 w Gdańsku

Pani Joanna Szymczak jest osobą komunikatywną. Zajęcia październikowe prowadziła ciekawie, a warsztatowy charakter zajęć pozwolił na praktyczne opanowanie przekazywanego materiału. Możemy śmiało powiedzieć, iż Pani Joanna spełniła nasze oczekiwania i możemy polecić ją innym zainteresowanym osobom.

Dyrektor Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim, Lidia Kwaśnik

Prowadzący szkolenie przedstawił zagadnienia dotyczące edukacji matematycznej w sposób czytelny i wyczerpujący.
Opracowane  materiały zawierały ciekawe propozycje zabaw i zajęć w przedszkolu, rozkład materiału edukacji matematycznej.
Miła i sympatyczna  prowadząca, bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, komunikatywna. 

Zofia Walkowiak - dyrektor Przedszkola nr 5 Wesoła Gromadka w Krotoszynie

Tarnów, styczeń 2016

Dziękuję za przeprowadzenie szkolenia na temat „Planowanie i dokumentacja pracy nauczyciela przedszkola z uwzględnieniem zmian w podstawie programowej” przez Panią Joannę Szymczak. Udział w nim przypomniał uczestnikom wiadomości związane z planowaniem pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, uszeregował wiedzę i zapoznał z obowiązującą dokumentacją nauczycielską zgodnie z przepisami. Prelegentka w sposób jasny i konkretny zaprezentowała przygotowany materiał. Atmosfera podczas szkolenia była przyjemna, a czas na nim spędzony owocny.

Z poważaniem,

Małgorzata Kocik, Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 8 „Pod Stokrotką” w Tarnowie.


local
Facebook