TODO supply a title

Porady prawnika

Michał Łyszczarz

prawnik

Współautor komentarza do Ustawy o systemie oświaty oraz szeregu publikacji z zakresu prawa oświatowego i samorządowego, m.in.: Publiczne jednostki oświatowe, Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Niepubliczne jednostki oświatowe. Organizacja, finanse i kadry. Obecnie zatrudniony w Wydziale Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Klienci Oficyny MM, którzy wykupili abonament jednego z programów1 na minimum 3 miesiące lub korzystają z rocznej prenumeraty miesięcznika2, mogą bezpłatnie zadawać pytania prawnikowi. Klienci posiadający aktualizację na 12 miesięcy lub roczną prenumeratę miesięcznika, dodatkowo mogą korzystać z porad innych specjalistów: psychologa i pedagoga szkolnego.

Pytania kierowane do doradcy prawnego Oficyny MM mogą dotyczyć, pomocy społecznej i prawa oświatowego tj. następujących źródeł prawa: Karta nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze, Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze – w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Aby zadać pytanie prawnikowi należy wypełnić wszystkie pola w formularzu znajdującym się poniżej.

  • W polu "pytanie" prosimy o szczegółowe przedstawienie problemu.
  • Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk "wyślij" który znajduje się pod formularzem.
  • Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól formularza.
1. "Niezbędnika Dyrektora Szkoły", "Niezbędnika Dyrektora Przedszkola", "Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek", "Serwis Kadrowy", "Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".
2. "SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora", "PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora", "Sygnału. Magazynu Wychowawcy", "Dom Pomocy Społecznej. Magazyn Dyrektora".Porady psychologa

Izabela Czaja-Antoszek

psycholog dziecięcy, pedagog i arteterapeuta

Projektuje i realizuje warsztaty ogólnorozwojowe i twórcze dla dzieci oraz spotkania na temat rozwoju dziecka i rodziny dla dorosłych, założycielka stowarzyszenia psychologów i pedagogów oraz zespołu prowadzącego zajęcia dodatkowe dla dzieci, prowadzi własny gabinet psychologiczny

Prawo do nieodpłatnego korzystania z porad psychologa mają tylko klienci Oficyny MM, którzy wykupili aktualizację jednego z programów1 na 12 miesięcy lub korzystają z rocznej prenumeraty miesięcznika2. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z porad szkolnego pedagoga i prawnika.

Aby zadać pytanie psychologowi należy wypełnić wszystkie pola w formularzu znajdującym się poniżej.

  • W polu "pytanie" prosimy o szczegółowe przedstawienie problemu.
  • Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk "wyślij" który znajduje się pod formularzem.
  • Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól formularza.
1. "Niezbędnika Dyrektora Szkoły", "Niezbędnika Dyrektora Przedszkola", "Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek", "Serwis Kadrowy", "Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".
2. "SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora", "PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora", "Sygnału. Magazynu Wychowawcy".Porady pedagoga szkolnego

Jagna Niepkólczycka-Gac

pedagog, socjoterapeuta, edukator seksualny, profilaktyk uzależnień

Wieloletni kurator społeczny sądu rodzinnego i dla nieletnich. Współtwórca Instytutu Szkoleń Oświatowych. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie, kształtowaniu pozytywnego klimatu społecznego w szkole

Prawo do nieodpłatnego korzystania z porad szkolnego pedagoga mają tylko klienci Oficyny MM, którzy wykupili aktualizację jednego z programów1 na 12 miesięcy lub korzystają z rocznej prenumeraty miesięcznika2. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z porad psychologa i prawnika.

Aby zadać pytanie szkolnemu pedagogowi, należy wypełnić wszystkie pola w formularzu znajdującym się poniżej.

  • W polu "pytanie" prosimy o szczegółowe przedstawienie problemu.
  • Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk "wyślij" który znajduje się pod formularzem.
  • Niezbędne jest wypełnienie wszystkich pól formularza.
1. "Niezbędnika Dyrektora Szkoły", "Niezbędnika Dyrektora Przedszkola", "Niezbędnika Dyrektora Placówki Niepublicznej. Przedszkole i żłobek", "Serwis Kadrowy", "Niezbędnik Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej".
2. "SZKOŁA. Miesięcznik Dyrektora", "PRZEDSZKOLE. Miesięcznik Dyrektora", "Sygnału. Magazynu Wychowawcy".
local
Facebook