Nowości Dla szkół Dla przedszkoli Dla kadr w ośw. Książki Pozostałe publikacje
  • O publikacji

Książka dla nauczycieli przedszkolnych ze scenariuszami zajęć i zabaw obejmujących wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania oraz elementarną naukę czytania i pisania, z bogatym zestawem kart pracy na CD. Scenariusze ułożone są według poszczególnych etapów nauki.

Zawierają propozycje działań z dziećmi skoncentrowane na rozmowie i działaniu. Szczególne miejsce w każdym scenariuszu zajmuje moment zapoznania dzieci z celami i podsumowanie zajęć. Ponadto w każdym scenariuszu pojawia się komentarz metodyczny i inspiracje, dodatkowe działania, które w zależności od specyfiki grupy można dodać do danego scenariusza lub wykorzystać w innym czasie.

Scenariusze pisane są bezpośrednio do nauczyciela, by podkreślić fakt, że każdy z nich jest specjalistą w pracy z małymi dziećmi, a publikacja nie ma dawać kategorycznych wytycznych, ale inspirować, porządkować i zapraszać do dialogu nauczyciela z jego filozofią kształcenia, stylem wychowania i prowadzenia grupy przedszkolnej.


Książka zawiera ponad 60 scenariuszy zajęć i zabaw grafomotorycznych oraz dodatkowe pomysły na rozwijanie czytania i pisania poprzez popularne i znane dzieciom gry: memo, ściganki literackie, ruchomy alfabet. Na CD znajduje się ok. 60 kart pracy.

Autor: Małgorzta Swędrowska

Czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego – 19 lat praktyki, wykładowca na UAM Poznań: przedmiot: Kształtowanie kompetencji językowych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, trener PSPiA KLANZA – warsztaty dla nauczycieli, twórca koncepcji czytania wrażeniowego, czyli sposobu na inicjowanie spotkań czytelniczych w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej, łączących przeżycie tekstu literackiego z ruchem, rytmem, rymem i emocjami, animator warsztatów literackich i spotkań z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, popularyzator literatury dziecięcej na licznych warsztatach dla dorosłych - nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców (współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w Polsce), w 2016 r. nominacja Polskiej Sekcji Ibby do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, autor licznych artykułów w Bliżej przedszkola, Niezbędniku dyrektora przedszkola i żłobka, [email protected] , Uczyć lepiej, Inspiracje Nauczanki.

Liczba stron: 180

Format: B5

Polecane produkty

Edukacja filmowa w
szkole
Dokumentacja w
placówce szkolnej
Nauka czytania i
pisania przez ćwicze...

local
Facebook