Nowości Dla szkół Dla przedszkoli Dla kadr w ośw. Książki Pozostałe publikacje
  • O publikacji

Do pobrania

„Pisma, wzory i formularze dla szkół” stanowią zestaw dokumentów pomagających w kompetentnym zarządzaniu placówką oświatową. Program został opracowany przy udziale doświadczonych dyrektorów i praktyków oświaty, by w przyjazny sposób wspierać prawne aspekty funkcjonowania szkoły. Dla Państwa wygody większość dokumentów została przygotowana w formacie Word, by można je modyfikować według własnych potrzeb. 

Pisma, wzory i formularze dla szkół to publikacja niezbędna w każdej placówce oświatowej, dzięki której z łatwością sporządzą Państwo odpowiednie dokumenty.

 


Materiał został podzielony na następujące działy:

  • organizacja szkoły - założenie i likwidacja placówki, regulaminy dotyczące bezpieczeństwa w szkole, instrukcje i procedury związane z działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły
  • kształcenie, wychowanie i opieka - kompleksowa dokumentacja nadzoru pedagogicznego, sprawdzianów i egzaminów kończących kolejne cykle kształcenia oraz wzory decyzji dyrektora dotyczące realizacji obowiązku szkolnego
  • kadry - umowy, wnioski, decyzje, oświadczenia, zawiadomienia niezbędne w procesie regulacji stosunku pracy między dyrektorem a nauczycielami lub pracownikami niepedagogicznymi
  • awans zawodowy - dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli uwzględniająca wszystkie stopnie i wymagania komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych
  • baza i bhp - formularze dotyczące bezpieczeństwa w szkole, instrukcje postępowania na wypadek zagrożenia i protokoły kontrolne
  • finanse - procedury kontroli dokumentów, instrukcje kontroli finansowej
  • formularze i pisma - formularze ZUS, rozliczenia budżetowe, pisma do urzędu skarbowego
  • umowy - umowy cywilnoprawne

Szczegóły produktu

Parametry techniczne: Płyta CD
Minimalne wymagania techniczne: Procesor 733 MHz, 256 MB RAM, 200 MB na dysku twardym, rozdzielczość ekranu 800 x 600, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6.0, pakiet biurowy, przeglądarka plików PDF

Zobacz inne w tej kategorii:

Niezbędnik Dyrektora
Szkoły
SZKOŁA. Miesięcznik
Dyrektora
Ochrona danych
osobowych w szkole
...

local local local
Facebook