Aktualizacja Niezbędnika Dyrektora Szkoły - styczeń

(artykuł przeniesiono do archiwum)

 • Zmiany w prawie w 2013 roku
 • Organizacja balu karnawałowego w szkole
  • Regulamin organizacji balu karnawałowego – szkoła podstawowa
  • Regulamin organizacji balu/dyskoteki szkolnej – gimnazjum/szkoła ponadgimnazjalna
  • Zgoda na udział dziecka w balu karnawałowym
 • Akty wandalizmu w szkole – odpowiedzialność finansowa
  • Procedura postępowania w przypadku aktu wandalizmu w szkole
 • Przyjmowanie uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego
 • Zakres dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości
  • Instrukcja kasowa
  • Deklaracja kasjera o przejęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną
  • Oświadczenie kasjera
  • Wykaz instrukcji i regulaminów obowiązujących w szkole
  • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej
 • Fundusze rady rodziców – zasady gromadzenia, wydatkowania i kontroli
  • Regulamin rady rodziców – wzór I
  • Regulamin rady rodziców – wzór II
  • Regulamin rady rodziców – wzór III
 • Arkusze obserwacji zajęć w szkole:
  • Ankieta poobserwacyjna
  • Arkusz obserwacji pracy zespołów nauczycieli
  • Arkusz obserwacji zajęć – wzór III
  • Arkusz obserwacji zajęć – wzór IV
  • Obserwacja zajęć pozalekcyjnych – wywiad z uczniami
 • Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela – realizacja treści podstawy programowej
 • Obserwacja zajęć pozalekcyjnych – wywiad z nauczycielem
 • Procedury bezpieczeństwa w szkole:
  • Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku
  • Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia ucznia
  • Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy
  • Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia
  • Wykaz pracowników szkoły przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • „Cyfrowa Szkoła” – niezbędna dokumentacja w szkołach
  • Procedura i warunki udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”
  • Regulamin udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”
  • Lista osób, z którymi została podpisana umowa użyczenia sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa Szkoła”
 • Harmonogram zadań i obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Aktualności prawne: 15.11–15.12.2012 r.
 • Terminarz zadań dyrektora szkoły – styczeń 2013 r.
 • Pytania do prawnika


local
Facebook