Jak będzie wyglądać edukacja przyszłości? Podsumowanie Targów Technologii i Wyposażenia dla Edukacji 2017.

Dodano: 2017-04-12

XXI wiek to era komputerów, nowoczesnych technologii i bezproblemowego dostępu do ogromnej ilości informacji. Digitalizacja coraz częściej jest spotykana także w edukacji. Aby jednak placówka oświatowa zyskała miano „nowoczesnej”, niezbędne są inwestycje w wyposażenie szkoły czy przedszkola w pomoce naukowe, w tym m.in. tablice multimedialne, podłogi interaktywne czy nowatorskie oprogramowania.

Arkusze organizacyjne szkół – wyjaśnienia MEN-u

Dodano: 2017-04-07

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) wprowadzająca nową strukturę szkół, a także większość wydawanych na jej podstawie rozporządzeń, wchodzą w życie 1 września 2017 r. Oznacza to, że od tego dnia wszystkie szkoły mają już funkcjonować w nowej zreformowanej strukturze.

NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

Dodano: 2017-04-03

Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli pokazują, że w niektórych szkołach procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Także z kształceniem przyszłych nauczycieli nie jest najlepiej: na kierunki nauczycielskie przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców młodzieży są od lat nieaktualizowane.

Asertywność w pracy z dzieckiem

Dodano: 2017-03-29

Asertywność w pracy specjalisty to przydatne narzędzie, które umożliwia pozostanie przy swoim zdaniu w sytuacjach trudnych i konfliktowych z pacjentem i jego rodzicami. To również element pracy wychowawczej, pozwalający na kształtowanie prawidłowych postaw i sposobów reagowania 

Prawo będzie skuteczniej chroniło dzieci przed przemocą

Dodano: 2017-03-27

Po wielu miesiącach prac nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny, której projekt złożył Prezydentowi RP Rzecznik Praw Dziecka, posłowie Sejmu RP przyjęli jej ostateczną wersję. „Nowelizacja przepisów to dopełnienie starań o skuteczną ochronę dzieci przed przemocą” – podkreśla Marek Michalak.

Ochrona dzieci w internecie

Dodano: 2017-03-22

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaniepokojony niebezpiecznym zjawiskiem podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych w internecie zwrócił się do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o realizację postulatu rzecznika, ponawianego od 2010 r., w zakresie profilaktyki samobójstw wśród dzieci. 


local
Facebook