Nowa podstawa programowa podpisana

Dodano: 2017-02-14

Zakończył się kolejny etap wdrażania zmian w polskim systemie oświaty. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Przejście pracownika poradni na emeryturę

Dodano: 2017-02-10

Zmiana przepisów emerytalnych, powodująca obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r., może spowodować zwiększenie zainteresowania zakończeniem aktywności zawodowej pracowników. 

Szkoły zapominają o zasadach higieny pracy umysłowej?

Dodano: 2017-02-07

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi dotyczące organizacji zajęć szkolnych niezgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Chodzi o nierównomierne obciążanie uczniów trudnymi przedmiotami: łączenie ich w kilkugodzinne bloki, albo planowanie tych zajęć na ostatnich godzinach lekcyjnych. RPD uważa, że problem może się nasilić po wprowadzeniu reformy oświaty. Kontrole w tym zakresie planuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zmiany w Karcie nauczyciela istotne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Dodano: 2017-02-01

1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa określająca sposób funkcjonowania polskiego systemu oświaty – Prawo oświatowe. Wraz z wejściem w życie tej Ustawy zmianie ulegnie szereg innych aktów prawnych. Wśród zmienianych aktów prawnych znajduje się także Karta nauczyciela. Czy planowana zmiana Karty nauczyciela będzie miała wpływ na pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych?


local local
Facebook