Przejście pracownika poradni na emeryturę

Dodano: 10.02.2017

Zmiana przepisów emerytalnych, powodująca obniżenie od 1 października 2017 r. wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, może spowodować u wielu pracodawców zwiększenie zainteresowania ze strony pracowników zakończeniem aktywności zawodowej i odejściem na świadczenie ZUS. W tej sytuacji warto usystematyzować wiedzę na temat zasad związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy z tej przyczyny oraz ciążących na pracodawcach obowiązkach, jakie muszą wypełnić wobec swoich podwładnych.

Opracował: dr Patryk Kuzior  

Więcej na ten temat znajdą Państwo w „Niezbędniku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”.


local
Facebook